logo

Posts Tagged ‘biển chữ nổi’

  • 30/12/2015
  • CÔNG TRÌNH THỰC HIỆN
  • Chức năng bình luận bị tắt ở Bảng hiệu quảng cáo chữ nổi là gì?

Bảng hiệu quảng cáo chữ nổi là gì?

Bảng hiệu quảng cáo chữ nổi là gì

Biển bảng hiệu quảng cáo chữ nổi hoặc biển bảng hiệu chữ nổi là thuật ngữ thông dụng mà người ta hay dùng để chỉ một biển bảng hiệu quảng cáo bao gồm nền bảng và chữ nổi trên nền bảng. Nền bảng hiệu quảng cáo có thể làm bằng nhiều chất liệu khác nhau như:
Xem thêm


Follow by Email
Facebook
Twitter
YouTube