logo

bảng led ma trận quận 12

  • 20/04/2017
  • TIN TỨC
  • Chức năng bình luận bị tắt ở Một số mẫu bảng led ma trận 1 màu ngoài trời

Một số mẫu bảng led ma trận 1 màu ngoài trời

bảng led ma trận

Bảng led ma trận chạy chữ thay đổi nội dung là bảng Led được lập trình để có thể nhập dữ liệu qua phần mềm soạn thảo nội dung muốn truyền đạt tới khách hàng, có thể dễ dàng thay đổi nội dung mới qua cổng truyền. – Thông qua giao diện máy tính soạn
Xem thêm