bảng hiệu vẫy

  • 06/12/2015
  • CÔNG TRÌNH THỰC HIỆN
  • Chức năng bình luận bị tắt ở Thi công chữ nổi led-Biển vẫy nhà hàng Tandoor

Thi công chữ nổi led-Biển vẫy nhà hàng Tandoor

chu tandoor thum

Thi công chữ nổi mica hộp đèn mica cho nhà hàng Tandoor tại 39 A – B Ngô Đức Kế  Phường Nguyễn Cư Trinh Quận 1 Xem thêm : Bảng giá thi công bảng hiệu quảng cáo Hình 1 – Làm chữ nổi mica cho nhà hàng Tandoor Ngô Đức Kế Quận 1 Hình 2
Xem thêm